Έντυπες Εκδόσεις

Οι Επαγγελματικοί Οδηγοί σε έντυπη μορφή

Οι έντυπες εκδόσεις της εταιρίας, οι οποίες περιλαμβάνουν τον έντυπο Επαγγελματικό Οδηγό των Νομών της Ελλάδας (Topodigos) και τον έντυπο Τουριστικό Οδηγό των Νομών και των Νησιών της Ελλάδας (Travelfind) αποτελούν ένα ακόμα βήμα ενίσχυσης της επαγγελματικής προβολής επιχειρήσεων και επαγγελματιών πέραν των Ηλεκτρονικών Επαγγελματικών Οδηγών.